INSPIRES Sp. z o. o. wraz z partnerem projektu: Stowarzyszeniem Obszarów Wiejskich Podlasie realizuje projekt pt. „Razem możemy więcej !” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji : 01.07.2020 – 30.06.2021

Celem projektu jest podwyższenie aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia przez 72 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego z województwa podlaskiego: pow. grajewski, białostocki, m. Białystok, kolneński, łomżyński, m. Łomża.